News Center
  position:

  Home >> News Center >> Company News


  喜庆元宵佳节!

  [ Tims:2015-03-05 | Browse:1185 ]

   

   

  龙辉机械祝您:日圆,月圆,圆圆如意。

   

                           官源、财源,源源不断。

   

                           人缘、福缘,缘缘于手。

   

                           情愿、心愿,愿愿成真!

   

                           元宵节快乐!

  CopyrightBaoji City, Long Hui Machinery Manufacturing Co.,Ltd Address: China Shaanxi Baoji City High-tech Road 19